Khắc phục hiện tượng tôm kéo đàn

Khắc phục hiện tượng tôm kéo đàn

Tôm kéo đàn là hiện tượng tôm bơi lội thành đàn xung quanh bờ. Hiện tượng tôm kéo đàn đôi lúc xảy ra trong ao nuôi tôm. Tuy chưa dẫn đến chết tôm nhưng đây là hiện tượng báo hiệu có dấu hiệu bất thường xảy ra trong ao tôm. Nguyên nhân: – Do sự…

Read More »
Sử dụng chế phẩm vi sinh hiệu quả

Sử dụng chế phẩm vi sinh hiệu quả

Sử dụng chế phẩm vi sinh hiệu quả Thực tế cho thấy việc sử dụng chế phẩm vi sinh (CPVS) nuôi tôm hiện nay rất quan trọng và cần thiết; người nuôi cần hiểu rõ bản chất, công dụng của CPVS và cách sử dụng để sản xuất đạt hiệu quả nhất. Bản chất của…

Read More »
Acid hữu cơ hỗ trợ phòng nhiễm khuẩn

Acid hữu cơ hỗ trợ phòng nhiễm khuẩn

Bệnh do vi khuẩn gây ra trên tôm nuôi phổ biến như mòn râu cụt đuôi, đen mang, phát sáng (ngoài cơ thể) và hoại tử gan tụy, phân trắng, phân đứt đoạn, phân dính (trong cơ thể). Cho đến nay bệnh hoại tử gan tụy (EMS) và bệnh phân trắng được xem là bệnh…

Read More »