Hội thảo Cà Mau

Hội thảo Cà Mau

Nhận thấy nửa đầu năm 2016, sản xuất tôm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh nhiều, diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó thời tiết có nhiều bất lợi như hạn mặn kéo dài ở một số nơi, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBCL). Mặt khác, người nuôi tôm chưa tuân…

Read More »